0 0
Read Time:2 Minute, 57 Second

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây ký quyết định phê duyệt danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh này.From: nhà cái casino online

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 736 dự án được phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích đất theo quy hoạch hơn 2.000ha.From: web game casino

Trong đó, tổng diện tích đất dự kiến đấu giá hơn 586ha, tổng số tiền dự kiến thu hơn 18.546 tỷ đồng. Số tiền thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là hơn 11.336 tỷ đồng.

Một số huyện có nhiều dự án được đưa vào danh mục, như Đông Sơn (88 dự án), Hoằng Hóa (71 dự án), Thọ Xuân (65), Thiệu Hóa (55), Quảng Xương (58), Nga Sơn (42 dự án)…

Trên cơ sở danh mục các dự án đấu giá được phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định.

Các đơn vị tổchức xây dựng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo quy định của pháp luật, sát với giá thị trường, nhằm thu hút người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các địa phương cần lựa chọn những dự án đã có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có khả năng đấu giá thành công, quy mô dự án phù hợp để tập trung triển khai thực hiện đấu giá trước.

Đồng thời, các đơn vị giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành.

Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án (nếu có) thuộc thẩm quyền để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo kế hoạch được phê duyệt; đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thực hiện ký văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến ngày 31/12 phải tổ chức đấu giá thành công, hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở khi xác định, thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin