Tag: ผลบอลมุม -เวช กิจ ฉุกเฉิน เงินเดือน

พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้ง ทุกภาคของไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง-หนักบางแห่ง

กรมอุตินิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของประเทศไทย ในวันที่ 14 พ.ค. 66 พายุไซโคลน “โมคา” ( MOCHA) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน คาดว่าในช่วงวันที่ 14 – 15 พ.ค. 65 จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศบังคลาเทศและเมี…