0 0
Read Time:1 Minute, 51 Second

Sau 2 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho trên 200 cán bộ hội các cấp về kỹ năng nghiệp vụ công tác khuyến học…

Số gia đình đạt danh hiệu 556.862/834.926 “Gia đình học tập” (66,7%); 7.531/10.025 “Dòng họ học tập” (75,12%)…

Các cấp hội cũng đã tổ chức triển khai phong trào thi đua “Tết khuyến học” với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, gắn với việc phát triển tổ chức hội và hội viên, thực hiện đăng ký các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng và công dân học tập.

Trong dịp “Tết khuyến học” đã phát triển thêm 4.690 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh Nghệ An lên gần 88.900 hội viên, đạt tỷ lệ trên 26,4% hội viên/dân số.From: web game casino

“Tết khuyến học” diễn ra sôi nổi và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng và sự quan tâm chia sẻ của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm…

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cho biết, công tác thực hiện “Tết khuyến học” triển khai ở địa phương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực, nhiệt tình của các cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.From: web game casino

Trong dịp “Tết khuyến học” toàn tỉnh Nghệ An đã vận động được gần 47 tỷ đồng, hỗ trợ gần 25 tỷ đồng cho hơn 87.000 lượt đối tượng.

Các đơn vị vận động được nguồn quỹ lớn như: Cơ quan Tỉnh hội, Hội Khuyến học Thanh Chương, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, Đô Lương, Tân Kỳ, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin